Hier volgt enkele weken voorafgaand aan de beurs de plattegrond.